PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Zajmujemy się świadczeniem specjalistycznej opieki psychoterapeutycznej dla osób dorosłych, które borykają się z problemami psychicznymi, emocjonalnymi oraz życiowymi. Psychoterapia indywidualna, terapia dla dorosłych w centrum Warszawy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się:

Psychoterapia indywidualna

Specjalizujemy się w pomocy w następujących obszarach: 

Nerwice: Strategie radzenia sobie z nieświadomymi konfliktami powodującymi stres.

Depresja: Pomoc w nawigacji przez uczucia smutku, beznadziejności i utraty energii.

Ataki Paniki: Strategie radzenia sobie z nagłymi uczuciami strachu i paniki.

Lęki i Stres: Narzędzia do radzenia sobie z przewlekłym stresem i niepokojem.

Traumy: Praca nad przepracowaniem traumatycznych przeżyć i ich wpływu na teraźniejszość.

Psychosomatyka: Zrozumienie, jak ciało reaguje na problemy psychiczne i jak je łagodzić.

Praca z Ludźmi Wysoko funkcjonującymi Życiowo: Wsparcie dla osób, które osiągają sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym, ale mogą borykać się z ukrytymi wyzwaniami emocjonalnymi, relacyjnymi lub psychicznymi. Pomagamy w zrozumieniu i radzeniu sobie z unikalnymi problemami, które mogą towarzyszyć takim osobom, pomagając im osiągnąć pełen potencjał i harmonię w życiu.

Zaburzenia Osobowości: Rozumienie i radzenie sobie z trudnościami związanymi z własnym „ja”.

Borderline: Pomoc w stabilizacji emocji i zrozumieniu granic między uczuciami.

Kryzysy Życiowe: Pomoc w trudnych chwilach, gdy życie wydaje się przytłaczające.

Wsparcie przy Życiowych Zmianach: Wsparcie przy rozwodach, rozpadach związków, zmianach pracy, załobach i traumach.

Nieprzepracowane Traumy i Żałoby: Pomoc w przepracowaniu głębokich uczuć bólu, rozpaczy, złości i straty.

Nagłe Straty: Wsparcie w przepracowywaniu niespodziewanych strat w życiu.

Problemy w Relacjach: Budowanie zdrowych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i komunikacji.

Ukryta Samotność: Zrozumienie i radzenie sobie z uczuciami izolacji, nawet w otoczeniu innych.

Wysoka Wrażliwość: Pomoc dla osób o wyjątkowo wrażliwych zmysłach w nawigacji przez życie.

Brak Poczucia Własnej Wartości: Budowanie pewności siebie i samoakceptacji.

Problemy Emocjonalne: Radzenie sobie z burzami emocjonalnymi i ich wpływem na życie codzienne.

Stres w Pracy: Narzędzia do radzenia sobie z presją i oczekiwaniami w środowisku zawodowym.

Lęki Społeczne: Pomoc w przepracowywaniu strachu przed społeczną oceną i interakcją.

Wsparcie Terapeutyczne przy ADHD: Strategie i narzędzia dla osób z ADHD w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

Wsparcie Terapeutyczne przy Lekkich Objawach Zespołu Aspergera: Pomoc dla osób na spektrum autyzmu w zrozumieniu siebie i otaczającego świata.

 

Psychoterapia indywidualna - jak możemy Tobie pomóc?

 

Jak pomagamy?

Poprzez indywidualne sesje, dostosowane do potrzeb i oczekiwań każdego klienta, pomagamy w rozwiązywaniu trudności, zrozumieniu siebie i swojego otoczenia, oraz w odnalezieniu harmonii w życiu.

Sesje terapeutyczne to dialog dwojga ludzi oparty na kontakcie i szacunku. Dzięki zwiększaniu samoświadomości prowadzi do zmiany i niesie ulgę w cierpieniu, jednocześnie dając wsparcie w tu i teraz. Czasami klient wyraża też chęć żeby otrzymywać tzw. prace domowe. Czyli ustalone z terapeutą zadania mające na celu wprowadzanie uświadomionych zmian w życiu. Jednak trzeba podkreślić że to zależy od chęci i gotowości klienta. Częściej zdarza się to w dalszych etapach pracy terapeutycznej niż na początku.

Psychoterapia indywidualna ma udowodnioną naukowo skuteczność potwierdzoną w 21 wieku szeregiem badań i meta-analiz (analizą statystyczną zbiorczych wyników setek badań).  

Nasi terapeuci reprezentują różne modalności takie jak Humanistyczne(Gestalt), Poznawczo behawioralne (CBT), Psychodynamiczne, systemowe, TSR itd. Obecnie w Polsce 4 -letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutów zawiera w sobie zapoznawanie się i poznawanie technik ze wszystkich głównych nurtów. Nurty ewoluują wymieniają się ze sobą i inspirują nawzajem najbardziej skutecznymi i potwierdzonymi metodami pracy.

Badania naukowe dowodzą, że nie ma potwierdzonych różnic skuteczności poszczególnych modalności i technik, bo najważniejszym czynnikiem jest relacja terapeutyczna. Aby zapewnić możliwość zbudowania bezpiecznej relacji, terapia Indywidualna odbywa się regularnie, minimum raz w tygodniu. Klient/pacjent ma swój zapewniony regularny termin (dzień i godzinę).

Terapie poprzedza przynajmniej jedno (z reguły 1-3) spotkanie konsultacyjne na którym terapeuta i klient ustalają obszary pracy i omawiają zasady panujące na terapii czyli tzw. kontrakt terapeutyczny. Ważne jest, że szczegóły kontraktu są omawiane i negocjowane z klientem, tak aby mógł świadomie podejmować pracę terapeutyczną.

 

Psychoterapia indywidualna może się odbywać stacjonarnie lub online.

Czas trwania sesji to 50 minut. Koszt sesji 220PLN

Nasi eksperci, wyrusza z Tobą w drogę ku zmianie.

Pomożemy Ci stworzyć dobre relacje oparte na zaufaniu.

Zapewnimy Ci profesjonalne wsparcie i pomożemy w bezpiecznej atmosferze odkryć źródła twoich problemów.

Ta strona jest dla ciebie?

Przykładowe realizacje stron internetowych dla stomatologii. Twój gabinet czy klinika również może mieć taką stronę. 

Strony internetowe przygotowujemy pod reklamę Google Ads, pozycjonowanie i inne działania marketingowe.

Wykonane przez: